Termeni și condiții

Termeni și condiții folosire site

Acceptarea condițiilor

Descrierea serviciilor și scopul site-ului

Declinarea responsabilității

Reguli generale

Obligațiile utilizatorului

Utilizarea ilegală sau interzisă

Datele utilizatorului de pe portal și aspecte legate de securitatea acestor date

Legea aplicabilă

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Răspunderea utilizatorilor

Încheierea acordului

* Vizitarea acestui site presupune că utilizatorii au citit și sunt de acord cu termenii și condițiile de mai jos.

În acest document “sediu-social.ro” este reprezentat de ZWXYXWZY S.R.L. cu sediul în: Sat Lunca Cetatuii Com.Ciurea, Strada DJ248 IASI-VASLUI, nr. 15, parter, sc. C, ap. 3, jud. Iasi, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J22/3510/2017, CUI: 38531948

1. Acceptarea condițiilor​

Folosirea portalului “sediu-social.ro”, denumit în continuare „Portal” sau „Site”, presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare ale Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii pot să înceteze accesarea Portalului.

2. Descrierea serviciilor și scopul site-ului

Portalul “sediu-social.ro” oferă Utilizatorilor, prin intermediul secțiunilor sale, servicii (denumite în continuare „Servicii”) de informare, intermediere și organizare pentru diferite activități de completare de documente adresate atât persoanelor fizice din România, cât și persoanelor juridice. Serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri, caracteristici noi, și/sau adăugarea unor proprietăți noi, intră sub incidența Termenilor și Condițiilor.

Prezentarea fiecărui serviciu în parte este explicată în termeni definitorii în fiecare pagină alocată acelui serviciu.

“sediu-social.ro” depune toate eforturile pentru a oferi informații actuale privind serviciile și produsele sale și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Cu toate acestea, “sediu-social.ro” nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, “sediu-social.ro” nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. “sediu-social.ro” însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.

3. Declinarea responsabilității

Administratorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe Portal. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul Portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Utilizatorul acceptă că folosirea Site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate serviciile “sediu-social.ro”, conținutul și paginile de internet sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres, fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

 • orice garanție de neîntrerupere a serviciilor de la www.sediu-social.ro
 • disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale și conținutului,
 • titlu, comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.

Această renunțare la obligații se aplică oricaror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare, etc. Deși “sediu-social.ro” va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștintă faptul că “sediu-social.ro” nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin Site sau prin servicii și “sediu-social.ro” exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi de încălcare de orice natură. “sediu-social.ro” nu este raspunzatoare pentru nicio defăimare, ofensivă sau conduită ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului. “sediu-social.ro” nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea Site-ului sau posibilitatea de folosire a Site-ului. “sediu-social.ro” nu este responsabilă în niciun fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzatoare pentru niciun conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.

4. Reguli generale

Administratorul Portalului declară urmatoărele:

 • va depune toate diligențele rezonabile pentru realizarea scopului Portalului;
 • va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a Portalului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

5. Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer în cadrul Portalului. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informații nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul Portalului mesaje sau informații al căror conținut:

 • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în măsură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relații sociale, dar nu numai;
 • conține oferte comerciale;
 • conține informații cu caracter politic;
 • nu corespund scopului Portalului.
 • în cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condițiile și termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului Portalului, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului la Portal.

Restricționarea poate însemna:

 • ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă termenii și condițiile portalului;
 • interzicerea accesului la serviciile Portalului.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nicio responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

Prin folosirea acestui Site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător “sediu-social.ro” pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea lui a prezenților termeni și condiții.

6. Utilizarea ilegală sau interzisă

Ca o condiție de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii nu vor folosi Serviciile pentru orice scop care este ilegal sau interzis de acești termeni și condiții.

Utilizatorilor li se interzic următoarele acțiuni:

 • descărcarea sau încercarea de a descărca un întreg site sau porțiune “sediu-social.ro”, cu excepția cazurilor izolate în care o anumită parte a conținutului de pe site are relevanță într-un cadru de informare sau este permis prin utilizare în acest scop;
 • reproducerea sau distribuirea de conținut, de exemplu prin includerea conținutului în alte site-uri web, zone web de conținut (arhive), sau în rețele organizaționale;

7. Datele utilizatorului de pe portal și aspecte legate de securitatea acestor date

După completarea formularului de comanda pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un email/telefon pentru confirmarea achizitionarii serviciilor. Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

8. Legea aplicabilă

Acest site internet (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există legături) este controlat de către “sediu-social.ro”. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că acești termeni și orice dispută legată de ei sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Iasi, România.

9. Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile Portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

10. Răspunderea utilizatorilor

Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt transmise pe Internet de către Utilizator aparține în exclusivitate Utilizatorului.

11. ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

TERMENI ȘI CONDIȚII FOLOSIRE SITE

 • ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
 • DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI SCOPUL SITE-ULUI
 • DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
 • REGULI GENERALE
 • OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI
 • UTILIZAREA ILEGALĂ SAU INTERZISĂ
 • DATELE UTILIZATORULUI DE PE PORTAL ȘI ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ACESTOR DATE
 • LEGEA APLICABILĂ
 • LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
 • RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR
 • ÎNCHEIEREA ACORDULUI

VIZITAREA ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ UTILIZATORII AU CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

În acest document “sediu-social.ro” este reprezentat de ZWXYXWZY S.R.L. cu sediul în: Sat Lunca Cetatuii Com.Ciurea, Strada DJ248 IASI-VASLUI, nr. 15, parter, sc. C, ap. 3, jud. Iasi, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J22/3510/2017, CUI: 38531948

1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Folosirea portalului “sediu-social.ro”, denumit în continuare „Portal” sau „Site”, presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare ale Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii pot să înceteze accesarea Portalului.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI SCOPUL SITE-ULUI

Portalul “sediu-social.ro” oferă Utilizatorilor, prin intermediul secțiunilor sale, servicii (denumite în continuare „Servicii”) de informare, intermediere și organizare pentru diferite activități de completare de documente adresate atât persoanelor fizice din România, cât și persoanelor juridice. Serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri, caracteristici noi, și/sau adăugarea unor proprietăți noi, intră sub incidența Termenilor și Condițiilor.

Prezentarea fiecărui serviciu în parte este explicată în termeni definitorii în fiecare pagină alocată acelui serviciu.

“sediu-social.ro” depune toate eforturile pentru a oferi informații actuale privind serviciile și produsele sale și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Cu toate acestea, “sediu-social.ro” nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, “sediu-social.ro” nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. “sediu-social.ro” însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.

3. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Administratorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe Portal. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul Portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Utilizatorul acceptă că folosirea Site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate serviciile “sediu-social.ro”, conținutul și paginile de internet sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres, fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

 • orice garanție de neîntrerupere a serviciilor de la www.sediu-social.ro
 • disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale și conținutului,
 • titlu, comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.

Această renunțare la obligații se aplică oricaror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare, etc. Deși “sediu-social.ro” va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștintă faptul că “sediu-social.ro” nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin Site sau prin servicii și “sediu-social.ro” exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi de încălcare de orice natură. “sediu-social.ro” nu este raspunzatoare pentru nicio defăimare, ofensivă sau conduită ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului. “sediu-social.ro” nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea Site-ului sau posibilitatea de folosire a Site-ului. “sediu-social.ro” nu este responsabilă în niciun fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzatoare pentru niciun conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.

4. REGULI GENERALE

Administratorul Portalului declară urmatoărele:

 • va depune toate diligențele rezonabile pentru realizarea scopului Portalului;
 • va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a Portalului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

5. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer în cadrul Portalului. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informații nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul Portalului mesaje sau informații al căror conținut:

 • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în măsură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relații sociale, dar nu numai;
 • conține oferte comerciale;
 • conține informații cu caracter politic;
 • nu corespund scopului Portalului.
 • în cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condițiile și termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului Portalului, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului la Portal.

Restricționarea poate însemna:

 • ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă termenii și condițiile portalului;
 • interzicerea accesului la serviciile Portalului.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nicio responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

Prin folosirea acestui Site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător “sediu-social.ro” pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea lui a prezenților termeni și condiții.

6. UTILIZAREA ILEGALĂ SAU INTERZISĂ

Ca o condiție de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii nu vor folosi Serviciile pentru orice scop care este ilegal sau interzis de acești termeni și condiții.

Utilizatorilor li se interzic următoarele acțiuni:

 • descărcarea sau încercarea de a descărca un întreg site sau porțiune “sediu-social.ro”, cu excepția cazurilor izolate în care o anumită parte a conținutului de pe site are relevanță într-un cadru de informare sau este permis prin utilizare în acest scop;
 • reproducerea sau distribuirea de conținut, de exemplu prin includerea conținutului în alte site-uri web, zone web de conținut (arhive), sau în rețele organizaționale;

7. DATELE UTILIZATORULUI DE PE PORTAL ȘI ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ACESTOR DATE

După completarea formularului de comanda pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un email/telefon pentru confirmarea achizitionarii serviciilor. Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

8. LEGEA APLICABILĂ

Acest site internet (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există legături) este controlat de către “sediu-social.ro”. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că acești termeni și orice dispută legată de ei sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Iasi, România.

9. LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile Portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

10. RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt transmise pe Internet de către Utilizator aparține în exclusivitate Utilizatorului.

11. ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.